„Populárny spisovateľ píše, čo si ľudia myslia. Geniálny spisovateľ prinúti ľudí premýšľať inak.“  
AMBROSE BIERCE

Ako napísať dobrú knihu


Hrdosť národa je postavená na jej básnikoch, povedal Samuel Johnson. Toto je východiskom našej filozofie. Našou snahou je pomôcť začínajúcim autorom zo širších spoločenských vrstiev.


Z tohoto dôvodu by sme vám radi dali nasledujúce tipy, ako napísať dobrú knihu:


Veľa píšte a veľa čítajte! Touto cestou môžete rozvíjať svoje spisovateľské schopnosti.

 • Veľa píšte. Nezabudnite, že cvik robí majstra. Váš jazyk bude tým istejší, čím viac budete písať. Ak máte problémy so začatím písania, možno by vám mohol pomôcť kurz pre začínajúcich autorov. Nechajte iných, aby si prečítali váš rukopis.
 • Najdôležitejším nástrojom spisovateľa je reč. Nedbanlivé používanie jazyka môže do veľkej miery naznačovať, že autor píše vo všeobecnosti zle. Mnohí sú nedbanliví pri písaní emailov alebo sms správ. Skúste sa tomu vyhnúť!
 • Veľa čítajte. Väčšina autorov veľa číta. Ak ste sa rozhodli pre písanie určitého žánru, mali by ste prečítať mnoho kníh práve tohto typu. Tým sa naučíte, ako sa majú a nemajú určité veci pri písaní knihy robiť. Zároveň sa vám môže podariť nájsť niečo, v čom by ste radi ďalej pokračovali.

Urobte si prehľad o trhu, bez ohľadu na to, či sa vám to páči alebo nie. Pre knihu, ktorú chcete napísať, musí existovať trh, na ktorom sa má predávať. Žiadne vydavateľstvo nemá záujem o vydanie knihy, z ktorej nebude mať zisk. Ak budete čítať knihy z vášho žánru , získate prehľad o tom, čo napísali iní autori pred vami. Nemá zmysel objavovať už objavené.


Nasleduje pár užitočných tipov:

 • Majte na mysli čitateľa:
 • Pre koho píšete?
 • Prispôsobte výber slov čitateľovi.
 • Tam, kde je to možné, používajte konkrétne a známe slová.
 • Vysvetlite odborné názvy a iné náročné slová.

 • Sústreďte sa na cieľ:
 • Rozdeľte text podľa hlavných bodov.
 • Nesnažte sa vyjadriť súčasne viac vecí.
 • Vedome používajte spojky. Tie dodávajú textu súvislosť.
 • Myslite na to, že písať znamená myslieť.
 • Nespúšťajte oči z textu:
 • Vyhýbajte sa abstraktným formuláciam.
 • Vyskúšajte preformulovať to, s čím nie ste spokojný.
 • Vychutnávajte vety. Čítajte si ich nahlas.
 • Spýtajte sa iných na dobré jazykové rady, prípadne sa obráťte na jazykového poradcu.
 • Majte po ruke jazykovú príručku:
 • Rozdeľujte dlhé vety a súvetia.
 • Aktívne používajte vhodné výrazové prostriedky.
 • Používajte aktualizované slovníky a iné príručky.


ÚPRAVA RUKOPISU

Predtým ako odošlete svoj rukopis do vydavateľstva, prečítajte si nasledujúci zoznam chýb, ktoré autori často robia.

NESPRÁVNE UMIESTNENÁ ALEBO CHÝBAJÚCA ČIARKA

Skontrolujte, či správne používate čiarku. Pomôcť vám pri tom môže príručka slovenského pravopisu (http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf).

Ak váhate nad tým, či čiarka na určité miesto patrí alebo nie, skúste si prečítať vetu nahlas, prípadne sa spýtajte na názor iných. Pouvažujte, čo by ste radi vyjadrili.

Pamätajte najmä na čiarku:

 • v priraďovacom súvetí (napr. .... povedal, že tam nepríde.)
 • vo viacnásobnom vetnom člene (napr. ....ľudia sú tu priateľskí, pohostinní)
 • ak chcete vytvoriť prirodzenú pauzu vo vete
 • pred spojkami ale, že, aby atď.

ZLOŽENÉ SLOVÁ

Skontrolujte si používanie spojovníka v zložených prídavných menách (napr. literárno-hudobný).

CITÁTY

Na začiatok a koniec doslovných citátov sa píšu úvodzovky („“).

Pri oddeľovaní priamej reči, ktorá sa uvádza v samostatnom odseku, je namiesto úvodzoviek možné použiť pomlčku.

V prípade, že za citátom nasleduje uvádzacia veta, nezabudnite umiestniť ľavú čiarku (podobne ako otáznik a výkričník) pred úvodzovky.

Nechcem ísť s vami. Je to príliš riskantné, povedal Andrej.

V poriadku. Zostaň tu. Zariadim to sám, odpovedal Michal.

ODSEK

Pomocou tabulátora je možné odsadiť odsek z ľavej strany. Toto však nie je nutné. Pre nás je naopak výhodnejšie ešte predtým, ako začneme s textom pracovať, toto formátovanie odstrániť.

To isté sa týka aj ukončovania riadku. Niektorí spisovatelia používajú na ukončenie riadku klávesu Enter. Tomu sa však treba vyhnúť.

Novú pasáž v texte (menší odsek) začíname použitím klávesy Enter, bez použitia tabulátora. ( V hotovej knihe to však bude zobrazené ako odsek).

Väčšiu medzeru v texte (väčší odsek) označte v rukopise dvojnásobným stlačením klávesy Enter, t.j. prázdnym riadkom medzi predchádzajúcou časťou textu a jeho novou časťou. Takýto prázdny riadok sa používa napr. pri zmenách času alebo miesta.

DVOJNÁSOBNÁ MEDZERA

Často sa vyskytujúcou chybou je aj používanie dvojnásobnej medzery medzi slovami alebo za bodkou. Dbajte na správnu medzeru medzi slovami.

PRAVOPISNÉ CHYBY

Používajte automatickú kontrolu pravopisu vo Worde, uľahčíte si tým vyhľadávanie chýb. Ak máte čo i len najmenšie pochybnosti, nebojte sa použiť slovník!

Bezplatný on-line slovník slovenského pravopisu je dostupný napr. na www.slovnik.sk.