Vydavateľstvo Riga vám pomôže splniť sen o vydaní vlastnej knihy

Vydavateľstvo Riga so sídlom v Bratislave publikuje predovšetkým pôvodnú slovenskú beletriu, či už romány alebo zbierky poviedok a poézie. Vydávame však aj populárno-náučné knihy. 

Náš koncept umožňuje vydávanie diel krásnej a vecnej literatúry aj v nízkom náklade, preto sú v našom vydavateľstve vítaní aj debutujúci autori, a to bez ohľadu na žáner diela, ktoré by radi vydali.


„Populárny spisovateľ píše, čo si ľudia myslia. Geniálny spisovateľ prinúti ľudí premýšľať inak.“  AMBROSE BIERCE.

Rukopisy nám môžete posielať e-mailom na adresu: rukopis@vydavatelstvoriga.sk 


alebo poštou na adresu: 

Vydavateľstvo Riga

RIGA productions s. r. o.

P.O.BOX 128

840 00  Bratislava 4 


Všetky prijaté rukopisy sú predmetom dôkladného posúdenia. V prípade, že by váš rukopis bol zamietnutý, pošleme vám spolu s odpoveďou aj návrh, ako by bolo možné vaše dielo vylepšiť a v niektorých prípadoch aj výzvu, skúsiť to znovu s novou verziou rukopisu.